Om Nalens Vänner

Nalens Vänners danskvällar håller på tradition och bra musik

Vi är en ideell förening som bevarar den kultur legendaren Gustaf ”Topsy” Lindblom skapade hos musik- och danspalatset Nalen.

Nalens Vänner tar dåtiden in i framtiden. Vi arrangerar nöjesaktiviteter alla är välkomna till, d v s både medlemmar och övriga. Vi bevarar andan från Nalens 30-åriga storhetstid, utger tidningen NalenJournalen samt gör det möjligt för jazzmusiker, gärna yngre sådana, att framträda för mogen publik. Allt i Nalens historiska, vackra och unika miljö.

Under våra Nalenkvällar med klassisk danskänsla à la 1930-, 40- och 50-talet spelar två orkestrar nonstop i stora salen. Det svänger skönt och trängseln är trivsam. Utöver fyra och en halv timme dansvänliga låtar i stora salen kan du i Harlem, den mysiga lokalen intill, lyssna på jazzkonsert med husband, gästartister och kabaréledarens ofta skrattframkallande presentationer.

Sällskapet Nalens Vänner bildades 1984 och är fristående från Nalens övriga verksamhet. Styrelsen består av Torsten Sundberg (ordf), Per-Olof Holmberg, Jan-Erik Plan, Martin Johnsson och Bertil Ekman. Har du tid över och kan tänka dig hjälpa till en danskväll eller med något annat, ring Torsten på 0705-92 16 80 eller mejla till info@nalensvanner.se.


GDPR-policy (integritetspolicy) gällande Sällskapet Nalens Vänner

Bakgrund
Fr o m den 2018-05-25 gäller inom EU en ny dataskyddsförordning angående personuppgifter. Den kallas för GDPR, General Data Protection Regulation. Den ersätter den tidigare gällande Personuppgiftslagen, PUL, och avsikten är att stärka medborgarnas integritet samt att öka skydd mot missbruk och kriminalitet. Se https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Ändamål
Sällskapet Nalens Vänner (SNV) har behov av att lagra personuppgifter för att kunna skicka ut olika meddelanden såsom kallelser till möten och sammankomster.

Dataskyddsansvar
Sällskapets styrelse är Dataskyddsansvarig och utser en Dataadministratör som sköter det praktiska.

Post
Meddelanden till medlemmar i SNV skickas huvudsakligen med post.

Register
Följande register förs: medlemsregister över medlemmar i SNV.

Uppgifter som lagras
Följande uppgifter lagras i medlemsregistret: namn, adress, telefon samt i vissa fall e-postadress.

Registerförteckning
Register förs i form av MS Excel- och Word-dokument vilka förvaras i styrelsens persondatorer.

Hemsida
Stiftelsen har en webbplats (hemsida) vars huvuduppgift är marknadsföring. Här förekommer ostrukturerade personuppgifter i begränsad omfattning. Namn, foton och film kan förekomma.

Rättelse och radering
Registrerad uppgift som medlem önskar raderad eller rättad åtgärdas utan dröjsmål efter hänvändelse till Dataadministratören.

Inaktuella uppgifter
Uppgifter som inte längre är aktuella gallras utan dröjsmål bort av Dataadministratören.

Samtycke
Medlem i SNV som önskar ställa frågor om den information som finns noterad om vederbörande, eller som önskar ändra/ta bort noteringar, ombedes kontakta SNV:s styrelse, som vidtar åtgärd.

SällskapetNalensVännerLogo