Bli medlem

Stöd vår verksamhet, du får NalenJournalen och lägre entrépris

Med dig som stödjande medlem kan vi binda samman dåtid med nutid. Medlemmar i Sällskapet Nalens Vänner får lägre entrépris (160 kronor, ej medlem 220). Dessutom sex nummer av läsvärda NalenJournalen med programpresentationer, smått och gott om jazz, musik och Nalen i din brevlåda. Medlemskapet kostar 200 kronor per kalenderår. Vi blir glada om du stöder detta kulturarv som skapar och bevarar minnen.

Skicka

 

Vi skickar ett inbetalningskort eller så sätter du in 200 kronor på Nalens Vänners PlusGiro 485 20 34-0 (ange namn och uppgifter enligt ovan). Du kan även betala medlemskap i Nalens kassa en danskväll och då gå in för medlemspris. Undrar du över något, kontakta gärna Christina Örum (tel 08-99 18 90, mejl c.orum@telia.com). Medlemskortet gäller för en person (= dig). Välkommen som medlem – we love you madly!

PS. Vi följer den nya dataskyddslagen (GDPR). När du blir medlem godkänner du att vi får spara dessa uppgifter tills vi inte längre behöver dem eller du meddelar oss att de ska tas bort. Uppgifterna är nödvändiga för vår verksamhet (exempelvis utskick) och används inte för något annat ändamål. Läs här Nalens Vänners policy.