Bli medlem

Bli medlem nu, du får NalenJournalen och lägre entrépris

Medlemskap 200 kronor per kalenderår. Då går du går in för 180 kronor (ej medlem 240), får NalenJournalen med läsvärt om banden, jazz, musik, Nalen m m. Samtidigt stöder du vår verksamhet. BLI MEDLEM genom att mejla till c.orum@telia.com — ange namn, postadress, telefonnummer och mejladress. Tack till dig som blir medlem eller redan är det -:)

Vi skickar dig ett inbetalningskort såvida du inte redan nu, vilket är smidigast, sätter in 200 kronor på Nalens Vänners PlusGiro 485 20 34-0. Kom ihåg att då ange namn, postadress, telefon och gärna mejl. Du kan även bli medlem nästa danskväll i Nalens entré och från och med då gå in för medlemspris. Medlemskortet gäller för en person (dig), kom ihåg att skriva ditt namn på det.

Undrar du över något beträffande medlamskap, kontakta gärna Christina Örum på 070-717 38 25 eller mejl c.orum@telia.com).

PS. Vi följer den nya dataskyddslagen (GDPR). I och med att du blir medlem godkänner du att vi får spara uppgifterna tills vi inte längre behöver dem eller du meddelar oss att de ska tas bort. Uppgifterna är nödvändiga för vår verksamhet, exempelvis utskick, och används inte för något annat ändamål. Läs här Nalens Vänners policy.