Bli medlem

Bli medlem nu, du får NalenJournalen och lägre entrépris

Du går in på danskvällarna för 180 kronor (ej medlem 240), får NalenJournalen inför varje danskväll med läsvärt om banden, jazz, musik, Nalen m m. Samtidigt stöder du vår verksamhet. Medlemskap kostar 200 kronor per kalenderår. BLI MEDLEM genom att mejla till c.orum@telia.com — ange namn, postadress, telefonnummer och mejladress. Tack till dig som blir medlem eller redan är det -:)

Vi skickar därefter ett inbetalningskort såvida du inte redan nu, vilket är smidigast, sätter in 200 kronor på Nalens Vänners PlusGiro 485 20 34-0 — ange namn, postadress, telefon och gärna mejl. Ett annat sätt är att bli medlem nästa danskväll i Nalens entré (och gå in för medlemspris). Vi har där varje gång en aktuell förteckning över alla medlemmar. Medlemskortet gäller för en person (dig).

Undrar du över något, kontakta gärna Christina Örum på 070-717 38 25 eller mejl c.orum@telia.com).

PS. Vi följer den nya dataskyddslagen (GDPR). I och med att du blir medlem godkänner du att vi får spara uppgifterna tills vi inte längre behöver dem eller du meddelar oss att de ska tas bort. Uppgifterna är nödvändiga för vår verksamhet, exempelvis utskick, och används inte för något annat ändamål. Läs här Nalens Vänners policy.