Bli medlem

Bli medlem nu, du får NalenJournalen och lägre entrépris

Medlemskap 200 kronor per kalenderår. Då går du går in för 210 kronor (60 kronor billigare än icke medlem) vilket inkluderar garderobsavgift. Dessutom får du NalenJournalen med läsvärt om banden, jazz, musik, Nalen m m samtidigt som du stöder vår verksamhet. BLI MEDLEM genom att mejla till c.orum@telia.com och ange namn, postadress, telefonnummer samt mejladress. Tack till dig som blir medlem eller som redan är det -:)

Vi skickar dig ett inbetalningskort såvida du inte redan nu sätter in 200 kronor på Nalens Vänners PlusGiro 485 20 34-0 (ange uppgifterna ovan. Du kan även bli medlem i Nalens entré och redan samma danskväll gå in för medlemspris. Medlemskortet gäller för dig, kom ihåg att skriva ditt namn på det. Undrar du över något beträffande medlemskap, kontakta gärna Christina Örum på 070-717 38 25 eller mejl c.orum@telia.com).

PS. Vi följer den nya dataskyddslagen (GDPR). I och med att du blir medlem godkänner du att vi får spara uppgifterna tills vi inte längre behöver dem eller du meddelar oss att de ska tas bort. Uppgifterna är nödvändiga för vår verksamhet, exempelvis utskick, och används inte för något annat ändamål. Läs här Nalens Vänners policy.