Bli medlem, få rabatt

Medlemskap ger dig entrérabatt och NalenJournalen

Bli medlem i Sällskapet Nalens Vänner så får du rabatt på danskvällarna (ditt entrépris 160 kronor, ej medlem 220 kronor). Medlemskapet kostar 200 kronor per kalenderår. Utöver entrérabatten landar tidningen NalenJournalen ett par gånger per år i din brevlåda.

Skicka

 

Vi skickar dig ett inbetalningskort. Alternativt sätter du in 200 kronor på Nalens Vänners PlusGiro 485 20 34-0, ange ditt namn och uppgifter enligt ovan. Du kan även lösa medlemskapet i Nalens entré en danskväll och då förstås gå in för det lägre priset. Kontakta Christina Örum (tel 08-99 18 90, mejl c.orum@telia.com) om du undrar över något.

Välkommen som medlem!