Bli medlem

Stöd vår verksamhet, du får NalenJournalen och lägre entrépris

Med ditt stöd kan vi binda samman dåtid med nutid. Bli medlem i Sällskapet Nalens Vänner. Inte bara får du lägre entrépris till danskvällarna (160 kronor, ej medlem 220). Dessutom kommer sex nummer av läsvärda NalenJournalen med programpresentationer, smått och gott om jazz, musik och Nalen i din brevlåda. Ditt medlemskap kostar 200 kronor per kalenderår vilket stöder detta kulturarv som skapar minnen.

Skicka

 

Vi skickar ett inbetalningskort eller så sätter du in 200 kronor på Nalens Vänners PlusGiro 485 20 34-0 (ange namn och uppgifter enligt ovan). Du kan även betala medlemskap i Nalens kassa en danskväll och då gå in för medlemspris. Undrar du över något, kontakta gärna Christina Örum (tel 08-99 18 90, mejl c.orum@telia.com). Medlemskortet gäller för en person (= dig).

Välkommen som medlem! We love yoy madly!