Bli medlem

Bli medlem nu, du får NalenJournalen och lägre entrépris

Som medlem i Sällskapet Nalens Vänner går du in 8/12 för 160 kronor (ej medlem 220). Dessutom får du i brevlådan flera gånger om året NalenJournalen med program, bandpresentationer samt smått och gott om jazz, musik och Nalen. Samtidigt stöder du vår verksamhet. Medlemskap kostar 200 kronor per kalenderår (bli medlem nu så gäller medlemskapet resten av 2018 och hela 2019). OBS: Formuläret nedan krånglar p g a en bugg i programmet. Mejla att du vill bli medlem till c.orum@telia.com och ange namn, postadress och telefonnummer.

Skicka

 

Vi skickar dig ett inbetalningskort eller så sätter du in 200 kronor på Nalens Vänners PlusGiro 485 20 34-0 (ange namn, postadress och telefon). Du kan även lösa medlemskap i Nalens kassa nästa danskväll och då gå in för medlemspris. Undrar du över något? Kontakta gärna Christina Örum (tel 070-717 38 25, mejl c.orum@telia.com). Medlemskortet gäller för en person (dig). Tack till dig som blir medlem!

PS. Vi följer den nya dataskyddslagen (GDPR). I och med att du blir medlem godkänner du att vi får spara uppgifterna tills vi inte längre behöver dem eller du meddelar oss att de ska tas bort. Uppgifterna är nödvändiga för vår verksamhet, exempelvis utskick, och används inte för något annat ändamål. Läs här Nalens Vänners policy.