Kontakt

Kontakta Sällskapet Nalens Vänner

Har du tankar, idéer, förslag på orkestrar eller något annat på hjärtat? Eller kan tänka dig att hjälpa till på frivillig basis? Mejla gärna till info@nalensvanner.se, skicka ett brev till Sällskapet Nalens Vänner, c/o ProLiv, Box 3038, 122 03 Enskede eller kontakta nedanstående.

Ordförande Torsten Sundberg, tottelott@telia.com, 0705-92 16 80
Medlemsregister Christina Örum, c.orum@telia.com, 08-99 18 90
NalenJournalen, webbsida & Facebook Bertil Ekman, bertil.ekman@gmail.com, 070-399 78 05